RGPD

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (RGPD).

Valabilă începând cu 05.08.2020


Considerăm că este de importanță fundamentală protejarea datelor dumneavoastră personale de către entitățile juridice care au acces la aceste date. De acea ATAC s.r.l. colectează și folosește datele dumneavoastră personale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau, prescurtat, “RGPD”), precum și cu orice altă legislație în acest domeniu aplicabilă pe teritoriul României.


În concordanță cu principiul transparenței, unul dintre principiile primordiale ale acestui regulament, va detaliem mai jos modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dvs. personale atunci când interacționați cu pagina noastră web: https://vinulbun.ro.


Cum ne puteți contacta?


Magazinul web accesibil la adresa https://vinulbun.ro, denumit în continuare site, este deținut și operat de către ATAC s.r.l., societate comercială având sediul social în România, jud. Suceava, municipiul Suceava, bd. George Enescu, nr. 2, bl. T7, cod poștal 720196. În cuprinsul acestui document ne vom referi la societatea ATAC s.r.l. folosind termenii ATAC sau noi și reprezentăm, în contextul legislației RGPD operatorul de date cu caracter personal.


Cum obținem și ce date cu caracter personal prelucrăm?


Când vă creați un cont pe site vi se vor cere și veți completa datele dumneavoastră de identificare astfel încât să va putem onora comenzile dumneavoastră și să întocmim documente corecte și complete. Aceste informații care cad sub incidența RGPD sunt:

 • Numele și prenumele dumneavoastră.

 • Adresa dumneavoastră de email.

 • Numărul dumneavoastră de telefon.

 • Adresa dumneavoastră.

 • Firme deținute de dumneavoastră și sedii și/sau puncte de livrare ale acestora.

Nu colectăm și nu prelucram alte date cu caracter personal.


În ce scop și pe baza cărui temei colectăm și prelucrăm date cu caracter personal?


Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de noi în următoarele scopuri:

 • Pentru vânzarea și/sau prestarea serviciilor achiziționate de dumneavoastră prin intermediul site-ului respectiv în vederea:

  • creării și administrării contului dumneavoastră de client;

  • prelucrarea comenzilor dumneavoastră și întocmirea documentelor legale necesare (facturi, avize, bonuri fiscala, documente de expediere, etc.);

  • soluționarea solicitărilor dumneavoastră de anulare, returnare, rambursare sau solicitarea de informații suplimentare;

  • asigurarea de servicii de suport tehnic pentru produsele sau serviciile achiziționate.

 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

  În acest sens, pe baza opțiunilor dumneavoastră, se poate sa primiți invitația de a completă un chestionar pentru determinarea satisfacției sau notificări privind informații importante legate de produsele și serviciile noastre.

 • Pentru protejarea intereselor noastre legitime.

  În acest scop putem sa colectăm date care pot intra în incidența RGPD pentru asigurarea de măsuri de protecție a site-ului, măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personale


Datele dumneavoastră personale vor fi stocate, de regulă, atâta timp cât aveți un cont pe site. Aveți libertatea de a solicita oricând ștergerea sau corecția anumitor date sau chiar închiderea contului și vă vom onora solicitarea. Precizăm, însă, ca unele date solicitate de către autoritățile locale pentru întocmirea documentelor financiar-contabile nu pot fi șterse sau pot fi șterse doar după expirarea unui anumit termen minim de păstrare conform cerințelor legale. De asemenea unele înregistrări nu pot fi șterse cu totul însă pot fi pseudonimizate.


În ce situații și cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?


Datorită specificului activității și pentru a putea asigura serviciile contractate de clienți transmitem sau oferim acces următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;

 • furnizorilor de servicii de procesare plăți;

 • furnizorilor de servicii de contabilitate;

 • autorităților publice locale sau centrale în cazul în care ne revine o obligație legală în acest sens sau pentru a ne apăra un interes legitim.


Unde stocăm și în ce țări transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?


În momentul de față datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate de noi doar pe teritoriul României. Nu preconizăm ca în viitorul apropiat să se schimbe această politică dar, în situația în care se va schimba acest aspect, acești termeni vor fi actualizați pentru a reflecta noile politici de păstrare.


Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?


Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. De asemenea, transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor. Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăți PlătiOnline. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.


În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, și mai ales prin intermediul rețelelor publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie interceptate și utilizate de către terțe parți neautorizate sau rău intenționate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru sau pentru vulnerabilități de ultimă oră împotriva cărora nu ne putem proteja într-o manieră rezonabilă.


Ce drepturi vă garantăm prin RGPD?


Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli sau omisiuni din bazele noastre de date și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau chiar de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea detaliilor prezentate mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact din secțiunea finală a acestui articol. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului dumneavoastră de client. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Taxe sau onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile terților. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.


Dreptul la care se face referire


Detaliere


Accesul


Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin acest articol.Rectificarea


Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor


Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau

 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Trebuie să aveți în vedere ca, înaintea exercitării acestui drept, sa va descărcați din contul dumneavoastră de client și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate pe site, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dumneavoastră sau către o alta persoana fizică sau juridică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanție, etc.). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a va exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar Atac va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului dumneavoastră de client, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor


Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau

 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

 • pentru a proteja drepturile Atac s.r.l. sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor


Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră; și

 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția


Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

Luarea de decizii automate


Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră; sau

 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;

 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau

 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.


Plângeri


Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Bd-ul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro


Fără a vă leza dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați, în prealabil, și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.Date contact responsabil RGPD ATAC s.r.l.:

 • prin email: RGPD@vinulbun.ro

 • prin poștă sau curier putem fi contactați la adresa: Bd-ul George Enescu nr.2, bl.T7, Suceava, România, Cod poștal: 720196 (vă rugăm să menționați pe plic ”În atenția responsabilului RGPD”).